big_thumb_b382116690dbb1b1626c5a075006dfd7

Kim Twoje dziecko zostanie w przyszłości?

Lekarzem? Prawnikiem? Inżynierem? A może dobrym człowiekiem?

Każdy rodzic pragnie wspaniałego życia dla swojej pociechy. Dlatego od przedszkola zapisujemy je na lekcje angielskiego, na basen i taniec, organizujemy inne aktywności, które mają poprawić umiejętności dzieci. W tej pogoni za budowaniem przyszłej kariery dziecka zapomina się o najważniejszym – o nauce dobroci. Pierwszym nauczycielem dla dziecka jest rodzic. To jego zachowania stanowią perspektywę patrzenia na świat. Słowa, jakie wypowiadamy, gesty, jakie wykonujemy, działania, w które się angażujemy – to wszystko to cegiełki, z których budujemy młodego człowieka. Nauka umiejętności społecznych w szkołach jest zjawiskiem marginalnym. W szkole jest miejsce na przekazywanie twardej wiedzy, a nie na naukę bycia z drugim człowiekiem, z inną żywą istotą. Narastająca fala przemocy i brak porozumienia coraz szerzej wpisuje się w obraz polskich szkół i rodzin.

Według różnych badań, jednym z wczesnych symptomów zaburzeń zachowania u dzieci jest znęcanie się nad zwierzętami, które poprzedza takie późniejsze zachowania, jak zastraszanie, okrucieństwo wobec ludzi, wandalizm, podpalanie (Frick, 1993). Wspólną cechą łączącą większość sprawców strzelanin w amerykańskich szkołach było krzywdzenie lub zabijanie zwierząt, będące aktem poprzedzającym morderstwa dokonywane na ludziach. Okrucieństwo wobec zwierząt jest również jednym z trzech symptomów przewidujących rozwój psychopatii (tzw. triada McDonalda).

Małe dzieci mają niezwykłą umiejętność identyfikowania się ze zwierzętami. Ucząc pozytywnych zachowań wobec zwierząt, uczymy ich, jak zachowywać się w stosunku do innych ludzi. Nauka empatii daje możliwość pełnego emocjonalnego rozwoju. Człowiek uczy się, czym jest szacunek, uczy się wyrażać własne uczucia i oczekiwania, otwiera się na potrzeby innych. Angażowanie się w skuteczną komunikację motywuje nas również do zachowań prospołecznych.
Ucząc dzieci empatii i współczucia dla zwierząt, stawiamy znaczący krok w kierunku zapobiegania przemocy.
Ta lekcja przekłada się na jakość całego życia. Dziecko staje się bogatsze o świadomość tego, że bycie innym, słabszym, nie oznacza bycia kimś gorszym. Według National PTA Congress, dzieci doświadczające sprawiedliwości, życzliwości i miłosierdzia wobec zwierząt stawały się bardziej sprawiedliwe, życzliwe i rozważne w relacjach z rówieśnikami. Odnoszenie się z troską i szacunkiem do istot bezbronnych wpływa na to, jakimi stajemy się ludźmi, jakimi wartościami kierujemy się w życiu. Decyduje
o tym KIM JESTEŚMY.


W jaki sposób możemy uczyć dzieci empatii?


• Bądź wzorcem!
Wyobraź sobie, że siedzicie razem przy obiedzie i nagle pojawia się ogromny pająk.

Jaka jest Twoja reakcja?
Jaką lekcję dajesz swojemu dziecku?
• Ucz odpowiedzialności – zwierzę jest częścią rodziny.
Zadbaj o jego bezpieczeństwo i wygodę (karmienie, spacery, opieka weterynaryjna).
• Wybierz się z dziećmi do schroniska. Możecie zostać wolontariuszami i wyprowadzać psy na spacer.
• Widzisz krzywdę ludzi i zwierząt – REAGUJ! Wyjaśnij dziecku, dlaczego zareagowałeś.
• Zbudujcie karmnik dla ptaków i dokarmiajcie je zimą.
• Spacerując po lesie, zbierajcie śmieci, które mogą zagrozić życiu zwierząt.
• Czytajcie bajki i oglądajcie filmy, które podkreślają, że zwierzęta mają uczucia („Bambi”, „Lessie wróć", "Gdzie jest Nemo").